Finals Nba 2014: gli Heat sbancano San Antonio e pareggiano

nba-logo nba-logo